Đi thẳng đến nội dung

2018 Land Acquisition Bill [Jun '18 DRAFT]

Data Resources (1)

Data Resource Preview - 5-6-2018_Land_Acquisition_Law_Draft_no_colour.pdf

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • Parliament
Ngôn ngữ
  • Tiếng Myanmar
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Land
  • Land policy and administration
  • Law and judiciary
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 5 tháng 6, 2018
Ngày có hiệu lực 5 tháng 6, 2018
Tài liệu tham khảo n/a
Các từ khóa Land Acquisition Bill,Land Acquisition Act,Laws
Ngày đăng tải tháng 6 20, 2018, 03:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 1, 2021, 15:35 (UTC)