Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên Unofficial translation of Biodiversity and Conservation of Protected Areas Draft Law
Mô tả

Unofficial translation of Biodiversity and Conservation of Protected Areas Draft Law (May 24, 2018) to facilitate Rules drafting process.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh