Đi thẳng đến nội dung

Policy, Programme and Action Plan Revised by the Central Reinvestigation Committee for Farmland and Other Land Acquisitions

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Policy, Programme and Action Plan Revised by the Central Reinvestigation Committee for Farmland and Other Land Acquisitions

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Chính sách
Chủ đề Land policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đang thảo luận
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 1, 2018
Ngày có hiệu lực 10 tháng 1, 2018
Tài liệu tham khảo n/a
Các từ khóa Land Reinvestigation Committee,Land Policy
Ngày đăng tải tháng 10 12, 2018, 11:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 5, 2020, 06:16 (UTC)