Đi thẳng đến nội dung

National Land Use Policy

National land resource management shall be taken into consideration not only for the present but also for the future in order to enhance people’s food security, water resource development, improvement of transportation, economic and business development, and protection of environment and cultural heritage.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - National Land Use Policy (2016)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • The Union of Myanmar
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Chính sách
Chủ đề Land policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 31 tháng 1, 2016
Ngày có hiệu lực 31 tháng 1, 2016
Tài liệu tham khảo n/a
Các từ khóa national land resource management central committee
Ngày đăng tải tháng 2 4, 2020, 07:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 5, 2021, 08:04 (UTC)