Đi thẳng đến nội dung

Political declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the General Assembly

Resolution on the way to achieve the Sustainable Development Goals. UN gearing up for a decade of action and delivery for sustainable development.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Political declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the General Assembly

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Afghanistan
 • American Samoa
 • Australia
 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Brunei Darussalam
 • Campuchia
 • China
 • Christmas Island
 • Cocos (Keeling) Islands
 • Cook Islands
 • French Polynesia
 • Guam
 • Heard Island and McDonald Islands
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Iran (Islamic Republic of)
 • Japan
 • Kazakhstan
 • Kiribati
 • Korea (Democratic People's Republic of)
 • Korea, Republic of
 • Kyrgyzstan
 • Lao People's Democratic Republic
 • Macao
 • Malaysia
 • Maldives
 • Marshall Islands
 • Micronesia (Federated States of)
 • Mongolia
 • Myanmar
 • Nauru
 • Nepal
 • New Zealand
 • Niue
 • Norfolk Island
 • Northern Mariana Islands
 • Pakistan
 • Palau
 • Philippines
 • Pitcairn
 • Samoa
 • Singapore
 • Sri Lanka
 • Taiwan, Province of China
 • Tajikistan
 • Thái Lan
 • Timor-Leste
 • Tokelau
 • Tonga
 • Turkmenistan
 • Tuvalu
 • United States Minor Outlying Islands
 • Uzbekistan
 • Viet Nam
 • Wallis and Futuna
Tham chiếu tài liệu # A/RES/74/4
Cơ quan ban hành
 • Liên Hợp quốc
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Nghị quyết
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Resolution adopted by the General Assembly on 15 October 2019
Chủ đề
 • Aid and development
 • Sustainable Development Goals
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Thỏa thuận khung đã ký
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 21 tháng 10, 2019
Ngày có hiệu lực 21 tháng 10, 2019
Tài liệu tham khảo A/RES/74/4
Link gốc https://undocs.org/en/A/RES/74/4
Liên hệ

https://www.un.org/en/contact-us/index.html

Các từ khóa sdg,general assembly
Ngày đăng tải tháng 11 20, 2019, 11:54 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 19, 2022, 10:00 (UTC)