Đi thẳng đến nội dung

Prakas Among Multi-Ministries on Examination Principles for General Education, Higher Education, Vocational and Technical Training Center, Professor Selection Exam, and Scholarship Exam

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីគោលការណ៍សំរាប់ការប្រលងមធ្យមសិក្សា​ចំណេះ​​ទូទៅ​​ប្រលងឧត្តមសិក្សា មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រលង​​គ្រូបង្រៀន និងប្រលងអាហារូបករណ៍

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Education and training
  • Higher education
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 22 tháng 6, 2001
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:54 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:52 (UTC)