Đi thẳng đến nội dung

Prakas no. 021 on the classification of environmental impact assessments (EIA) for development projects

This Prakas aims to facilitate and provide guidance to private and public development project owners in implementing environmental impact assessment​ (EIA) procedures for effective development projects in the Kingdom of Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas no. 021 on the classification of environmental impact assessments (EIA) for development projects

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 021
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Environment
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Environment
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas No. 021
Chủ đề
  • Development policy and administration
  • Environmental impact assessments
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 2, 2020
Ngày có hiệu lực 3 tháng 2, 2020
Tài liệu tham khảo Ministry of Environment
Liên hệ

The Ministry of Environment

Morodok Decho Building, Land plot 503, Pavement Road along Bassac River, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh (+855) 23 213 908 (+855) 23 220 369

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_021__03.02.2020.pdf
Các từ khóa EIA,Development Project
Ngày đăng tải tháng 2 21, 2023, 07:09 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 21, 2023, 07:49 (UTC)