Đi thẳng đến nội dung

Prakas No. 095 on the decision to revoke the media license of the online outlet "Dumneng Knong Srok"

The Ministry of Information has decided to revoke the media license of the owner of the local news newspaper business "Dumneng Knong Srok" because the license holder has committed severe ethical violations of the journalism profession and refused to follow the Ministry's instruction, which is contrary to the business contract of the applicant at the Ministry of Information.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas No. 095 on the decision to revoke the media license of the online outlet "Dumneng Knong Srok"

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 095
Cơ quan ban hành
  • Minister of Information
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Information
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Access to information
  • Laws and regulations
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 3, 2023
Ngày có hiệu lực 16 tháng 3, 2023
Tài liệu tham khảo Ministry of Information
Link gốc https://www.facebook.com/TheMinistryOfInformation/posts/pfbid0883ULQzTcY2fyziVyMcygnFoRnUnNGQuMBBwM7YKYqmt9rQQq8YcuRye7rVMnuhAl
Liên hệ

Ministry of Information

Address: 62 Preah Monivong Blvd (93), Phnom Penh Website: https://www.information.gov.kh/ Tel: 023 724 159

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_095_Media_License_Revoke__16.03.2023.pdf
Các từ khóa Media license
Ngày đăng tải tháng 3 21, 2023, 10:39 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 21, 2023, 11:06 (UTC)