Đi thẳng đến nội dung

Prakas no. 784 on the adjustment of the composition of the real estate appraisal commission for property tax

The property appraisal commission for property tax has the right to establish a sub-committee on property appraisal for property tax in each capital and province, chaired by the capital governor or his / her representative to assist in the implementation of this work.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas No. 784 on the adjustment of the composition of the real estate appraisal commission for property tax

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 784
Cơ quan ban hành
  • Minister of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas no. 784
Chủ đề
  • Real estate
  • Taxation
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 11, 2021
Ngày có hiệu lực 24 tháng 11, 2021
Tài liệu tham khảo General Department of Taxation
Link gốc https://www.tax.gov.kh/en/categories/lgZ8c05724474872
Liên hệ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (855) 23 266​ ​668 gdt@tax.gov.kh អគារកែងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី (១១០) និងម៉ៅសេទុង (២៤៥) សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ លេខកូដប្រៃសណីយ៍ ៖ ១២០៤០៤

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_784__24.11.2021.pdf
Các từ khóa Prakas No. 784,Tax
Ngày đăng tải tháng 3 2, 2023, 03:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 2, 2023, 08:27 (UTC)