Đi thẳng đến nội dung

Prakas of the Ministry of Interior on Delegation of Power to Provincial and Municipal Governors in Support of the Commune Councils

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់អភិបាលខេត្ត ក្រុង ក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
  • Provincial and local governments
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 4, 2002
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:23 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:29 (UTC)