Đi thẳng đến nội dung

Prakas on Condition in Medical Advertisement in Medical, Paramedical, and Medical Aid Practices

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជ​សាស្រ្ត ​​អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Health care policy and administration
  • Laws and regulations
  • Pharmaceuticals
  • Public health
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 23 tháng 8, 2004
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:54 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:54 (UTC)