Đi thẳng đến nội dung

Prakas on Determination of Underprivileged Area

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការកំណត់តំបន់ជួបការលំបាក

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Civil society
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 9 tháng 12, 2005
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:55 (UTC)