Đi thẳng đến nội dung

Prakas on Labor Books of Cambodian Employees

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាស​ ស្ដីពី​សៀវ​ភៅ​ការងារ​ កម្មករ​និយោ​ជិត​ខ្មែរ

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 197
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Labor
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 8, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:23 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 13:09 (UTC)