Đi thẳng đến nội dung

Prakas on Launching Methods of Good Agricultural Practices (GAP) in Fruit and Vegetable Production

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់វិធាននៃការអនុវត្តកសិកម្មល្អ ក្នុងការងារផលិតកម្មផ្លែឈើ និងបន្លែស្រស់

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 99
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Agriculture and fishing
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 3, 2010
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 13:13 (UTC)