Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Measurement to Manage and Eliminate Anarchy in Fisheries

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាស​ស្តី​ពី​វិធានការ​គ្រប់គ្រង​ និង​លុប​បំបាត់​ភាព​អាណា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​ក្នុង​វិស័យ​ជលផល​

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 02 PrK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Agriculture and fishing
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 5 tháng 5, 1999
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:44 (UTC)