Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Prakas on Minimum Wage Setting for Garment, textile, and footwear workers for 2018
Mô tả

This Proclamation states about the Minimum Wage Setting for Garment, textile, and footwear workers for 2018, the salary has been formally set up 170 (one hundred and seventy) US dollars a month.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer