Đi thẳng đến nội dung

Prakas on Paid Public Holiday Calendar for Year 2010

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលត្រូវមាន​ប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ ២០១០

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Labor
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 25 tháng 9, 2009
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:59 (UTC)