Đi thẳng đến nội dung

Prakas on Roles and Responsibilities of Control Agent for Private Medical, Paramedical and Medical Aid Services

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត អម​វេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តឯកជន

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 1 tháng 3, 2007
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:57 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:57 (UTC)