Đi thẳng đến nội dung

Prakas on Setting Minimum Wages for Laborers in 2015

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួល អប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិត ឆ្នាំ២០១៥

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 283 KB.PrK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Garments and textiles
  • Government
  • Industries
  • Labor
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 12 tháng 11, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:17 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:57 (UTC)