Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Charitable Contributions

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីប្រាក់វិភាគទានសប្បុរសធម៍

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 656 SHV.PrK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 9, 2011
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:48 (UTC)