Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Establishment and Management of Forestry Community Zone in Kompong Thom Province

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Agriculture
  • Agriculture and fishing
  • Community fisheries
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 11, 2008
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:53 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:18 (UTC)