Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Establishment and Management of Forestry Community in Oddar Meanchey Province

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 008 PrK.KSK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Forests and forestry
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 1, 2011
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 13:04 (UTC)