Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the establishment and management of "Kbal Khla" Community Forest in Sandan commune, Sandan district, Kampong Thom Province

Published by: Greening Prey Lang

The prakas is to establish "Kbal Khla" Community Forest in Sandan commune, Sandan district, Kampong Thom province, with a total area of 1,275.46 hectares. The aim of this establishment is to manage, use, protect, conserve biodiversity, and develop sustainable community forest; utilise NTFP based on the resources' capacity; and contribute to poverty reduction according to the policy of the Royal Government of Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas on the establishment and management of "Kbal Khla" Community Forest in Sandan commune, Sandan district, Kampong Thom Province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kampong Thom
Tham chiếu tài liệu # 570
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn The establishment and management of "Kbal Khla" Community Forest in Sandan commune, Sandan district, Kampong Thom Province
Chủ đề Community forest
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền To be determined
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 25 tháng 12, 2018
Ngày có hiệu lực 25 tháng 12, 2018
Tài liệu tham khảo អនុក្រឹត្យលេខ៧៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៣ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើ
Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_570__25.12.2018.pdf
Ngày đăng tải tháng 5 2, 2022, 03:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 18, 2022, 06:49 (UTC)