Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Establishment And Management of Forestry Community Zone in Siem Reap Province

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃឈើសហគមន៍ សៀមរាប

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Forest classifications
  • Forests and forestry
  • Laws and regulations
  • Protected forests
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 22 tháng 5, 2007
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:52 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:17 (UTC)