Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Establishment of Budget Strategic Planning Working Group in 2015

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​រៀបចំ​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ថវិកា​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 001 BT.PrK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 8 tháng 1, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:17 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:58 (UTC)