Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Establishment of Examination Organizing Committee for National Institute of Information Communication Technology

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​ដឹកនាំ​រៀបចំ​ការ​ប្រឡង​របស់​វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទូគមនាគមន៍

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 53 BT.PrK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 11 tháng 3, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:59 (UTC)