Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Establishment of Technical Standards of Electricity in the Kingdom of Cambodia

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតស្តង់ដារបច្ចេកទេសអគ្គិសនីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 470
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Energy
  • Energy policy and administration
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 7, 2004
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 13:17 (UTC)