Đi thẳng đến nội dung

Prakas no.347 on the exemption of property tax form 4 communes in Takhmao, Kandal province

This Prakas shows the exemption of property tax until 2023 for real estate located in 4 (four) communes in Ta Khmao city, including Svay Rolum, Kaoh Anlong Chen, Setbou and Roka Khpos communes deducted from S'ang district and Kandal Stueng district of Kandal province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas​ no.347 on the exemption of property tax form 4 communes in Takhmao, Kandal province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kandal
Tham chiếu tài liệu # ៣៤៧ សហវ.ប្រក
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Economy and Finance
Cơ quan thực thi
  • Minister of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Land policy and administration
  • Taxation
Giấy phép

No license given

Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 4, 2020
Ngày có hiệu lực 2 tháng 4, 2020
Tài liệu tham khảo Cambodia taxation
Link gốc Cambodia taxation: https://www.tax.gov.kh/u6rhf7ogbi6/gdtstream/5af5d7b6-4543-47c8-afa3-a95b6a0c6ddb
Liên hệ

Cambodia taxation

023 266 668 023 886 708 gdt@tax.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_347__02.04.2020.pdf
Các từ khóa Tax
Ngày đăng tải tháng 2 14, 2023, 01:31 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 14, 2023, 01:45 (UTC)