Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Organization and Execution of Internal Audit Department

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​នាយក​ដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 133 BT.PrK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 12 tháng 6, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:59 (UTC)