Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Organization and Functioning of Capital and Provincial Health Department

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីសុខាភិបាល​ខេត្ត ​​ក្រុង

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 26 tháng 8, 1998
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:58 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:59 (UTC)