Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Organization and Functioning of the Departments and Units under the Leadership of General Department of Administrations

Data Resources (2)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 154 BT.PrK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Communications
  • Government
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 15 tháng 7, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 13:03 (UTC)