Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Organization and Functioning of the Departments, Centers and Units, under the Leadership of General Department of Post and Telecommunications

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋាន មជ្ឈមណ្ឌល និងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 126 BT.PrK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 6, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 13:02 (UTC)