Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Organization and Functioning of the Europe Middle East and Africa Department

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពី​ការរៀបចំ​ និងការប្រព្រឹត្ត​ទៅរបស់​នាយកដ្ឋាន​អឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូពា និង អាហ្រ្វិក

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Trade
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 14 tháng 7, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:15 (UTC)