Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 2 tháng 5, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Prakas on the recognition and launching of the by-law of Farmer Water User Community Okranhak
Mô tả

Prakas on the recognition and launching of the by-law of Farmer Water User Community Okranhak in Mean Rith commune, Sandan commune, and Chheu Teal commune, Sandan district, Kampong Thom province

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer