Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the recognition and launching of the by-law of Farmer Water User Community Okranhak

Published by: Greening Prey Lang

The prakas is to recognise and launch the usage of the by-law of Farmer Water User Community Okranhak in Mean Rith commune, Sandan commune, and Chheu Teal commune, Sandan district, Kampong Thom province

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas on the recognition and launching of the by-law of Farmer Water User Community Okranhak

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kampong Thom
Tham chiếu tài liệu # 045
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Water Resources and Meterology
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Water Resources and Meterology
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas on the recognition and launching of the by-law of Farmer Water User Community Okranhak
Chủ đề Water resources
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền To be determined
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 4 tháng 2, 2020
Ngày có hiệu lực 4 tháng 2, 2020
Tài liệu tham khảo ប្រកាសលេខ ៣០៦ ប្រក ធទឧ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពីការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវឯកសារជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍ ស.ក.ប.ទ
Các từ khóa Farmer Water User Community
Ngày đăng tải tháng 5 2, 2022, 04:23 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 18, 2022, 06:55 (UTC)