Đi thẳng đến nội dung

Proclamation on the Organization and Functioning of the Asia-Pacific Department

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Government
  • International relations
  • Trade
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 7 tháng 8, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:07 (UTC)