Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 7 tháng 1, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Other (Public Domain)
Tên [THAI] Regulation Issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005) (No. 11)
Mô tả

The Government Gazette, Vol. 137, section 153 d, dated 30th June B.E. 2563 (2020)

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Thái Lan