Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 7 tháng 1, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Other (Public Domain)
Tên [THAI] Regulation Issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005) (No. 16)
Mô tả

The Government Gazette, Vol. 138, section 1 d, dated 3rd January B.E. 2564 (2021)

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Thái Lan