Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 4 tháng 5, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Nghị quyết 12/NQ-CP về triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi và dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030
Mô tả

Nghị quyết bao gồm các nhiệm vụ cụ thể và phân công cho từng cơ quan bộ ngành liên quan để thực hiện đề án tổng thể

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Việt