Đi thẳng đến nội dung

Royal Decree No.012 on the approval of the amendment on the ASEAN plus three agreement on emergency rice prepareness

This royal decree aims to approve the amendment of the ASEAN plus three agreement on emergency rice prepareness

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Royal Decree No.012 on the approval of the amendment on the ASEAN plus three agreement on emergency rice preparenessRoyal Decree No.012 on the approval of the amendment on the ASEAN plus three agreement on emergency rice prepareness

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 012
Cơ quan ban hành
  • King of the Kingdom of Cambodia
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Thảm họa và ứng phó khẩn cấp
  • Luật pháp và tòa án
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 5 tháng 10, 2021
Ngày có hiệu lực 5 tháng 10, 2021
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Royal_Decree_No_012__10.05.2021.pdf
Các từ khóa law amenment,ASEAN plus three agreement
Ngày đăng tải tháng 10 14, 2021, 09:39 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 14, 2021, 09:47 (UTC)