Đi thẳng đến nội dung

Royal decree no. 1022/1292 on the adjustment of administrative boundaries between Pailin and Battambang provinces

This royal decree adjusts the administrative boundary between Pailin municipality, Pailin province and Samlout district, Battambang province, by deducting the geographical area of Phnom Dambang area of Meanchey commune, Samlout district, Battambang province, with a total area of 6,685 hectares under the administration of Sangkat Ou Ta Vau municipality. Pailin, Pailin province, defining the Stung Sangkae as the administrative boundary.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Royal decree no. 1022/1292 on the adjustment of administrative boundaries between Pailin and Battambang Provinces

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Battambang
  • Pailin
Tham chiếu tài liệu # 1292
Cơ quan ban hành
  • King of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Royal Decree no. 1022/1292
Chủ đề
  • Administration
  • Land policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 21 tháng 10, 2022
Ngày có hiệu lực 21 tháng 10, 2022
Tài liệu tham khảo Royal Gazette Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Royal_Decree_No_1292__21.10.2022.pdf
Các từ khóa Pailin,Royal_Decree_No_1022/1292,Boundary
Ngày đăng tải tháng 5 29, 2023, 02:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 29, 2023, 02:56 (UTC)