Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Royal Decree on the Organization and Functioning of the National Committee for Early Childhood Care Development (English)
Mô tả

This Royal Decree stipulates the organization and functioning of the National Committee for Early Childhood Care and Development or in short NC-ECCD as a mechanism for implementing the Law on Education and the National Policy on Early Childhood Care and Development.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh