Đi thẳng đến nội dung

Royal Decree Prescribing Works Relating to Occupation and Profession in which an Alien is Prohibited to Engage, B.E. 2522 (1979)

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Royal Decree Prescribing Works Relating to Occupation and Profession in which an Alien is Prohibited to Engage, B.E. 2522 (1979)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Tham chiếu tài liệu # Royal Decree Prescribing Works Relating to Occupation and Profession in which an Alien is Prohibited to Engage, B.E. 2522 (1979)
Cơ quan ban hành
  • The King
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Logging and timber
Giấy phép unspecified
Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

© Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 14 tháng 5, 1979
Ngày có hiệu lực 14 tháng 5, 1979
Tài liệu tham khảo Published in the Government Gazette Vol. 96, Part 80, Special Issue, Dated 14th May B.E. 2522 (1979).
Link gốc http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw16075.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT
Ngày đăng tải tháng 7 6, 2018, 21:46 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 7, 2020, 04:40 (UTC)