Đi thẳng đến nội dung

Strengthening Asia-Pacific’s support for the United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14

Resolution to strengthen Asia-Pacific’s Implementation of Sustainable Development Goal 14

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Strengthening Asia-Pacific’s support for the United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Brunei Darussalam
 • Campuchia
 • China
 • Christmas Island
 • Cocos (Keeling) Islands
 • Timor-Leste
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Japan
 • Korea (Democratic People's Republic of)
 • Korea, Republic of
 • Lao People's Democratic Republic
 • Malaysia
 • Mongolia
 • Myanmar
 • Philippines
 • Singapore
 • Sri Lanka
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # E/ESCAP/RES/73/5
Cơ quan ban hành
 • Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Nghị quyết
Chủ đề
 • Marine and coastal areas
 • SDG14 Life Below Water
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

As a source of international law this document forms part of the public domain.

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 5, 2017
Ngày có hiệu lực 19 tháng 5, 2017
Tài liệu tham khảo E/ESCAP/RES/73/5
Link gốc https://www.unescap.org/commission/73/document/E73_RES5E.pdf
Ngày đăng tải tháng 5 11, 2018, 03:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 16, 2018, 07:12 (UTC)