Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree No. 110 on the cutting of 54.84 hectares of land from the sustainable use area of ​​Monivong National Park (Bokor) in accordance with sub-decree no. 184 to grant ownership to the citizen

This sub-decree shows the cutting of 58.84 hectares of land from the sustainable use area of ​​Monivong National Park (Bokor) as a community area and grant ownership rights on 24 plots of land to 22 families in Koh Touch Commune, Teuk Chhou District, Kampot Province, including 23 plots to 21 families in Kilo 12 village and 1 plot of land to 1 family in Prek Chek Village.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree No. 110 on the cutting of 54.84 hectares of land from the sustainable use area of ​​Monivong National Park (Bokor) in accordance with sub-decree no. 184 to grant ownership to the citizen

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Các (Tỉnh)
 • Kampot
Tham chiếu tài liệu # 110
Cơ quan ban hành
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
 • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
 • Minister of Economy and Finance
 • Minister of Environment
 • Minister of Interior
 • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
 • Municipal-Provincial Governor/Council
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-decree No. 110
Chủ đề
 • Đất đai
 • Phân loại đất
 • Đất tư nhân do Nhà nước quản lý
 • Đất công do nhà nước quản lý
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 9 tháng 7, 2021
Ngày có hiệu lực 9 tháng 7, 2021
Tài liệu tham khảo Royal Gazettes of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_110__09.07.2021.pdf
Các từ khóa Land reclassification,state pulic land
Ngày đăng tải tháng 9 13, 2021, 04:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 13, 2021, 07:55 (UTC)