Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 2 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 121 on the change of administrative location of Sangkat Koah Rung Sonlem
Mô tả

Sub-decree no. 121 on the change of administrative location of Sangkat Koah Rung Sonlem, Koah Rung municipality, Preah Sihanouk province. The administrative location of Koah Rung Sonlem commune was changed from Koah Touch village to Koah Rung Sonlem village, Koah Rung Sonlem commune, Koah Rung city, Sihanoukville province.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer