Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree no. 121 on the change of administrative location of Sangkat Koah Rung Sonlem

Sub-decree no. 121 on the change of administrative location of Sangkat Koah Rung Sonlem, Koah Rung municipality, Preah Sihanouk province. The administrative location of Koah Rung Sonlem commune was changed from Koah Touch village to Koah Rung Sonlem village, Koah Rung Sonlem commune, Koah Rung city, Sihanoukville province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree no. 121 on the change of administrative location of Sangkat Koah Rung Sonlem

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Preah Sihanouk
Tham chiếu tài liệu # 121
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Interior
  • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-Decree No. 121
Chủ đề
  • Administration
  • Land policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 6, 2022
Ngày có hiệu lực 20 tháng 6, 2022
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_121__20.06.2022.pdf
Các từ khóa Sub Decree No. 121,Land Administration,Koah Rung Sonlem
Ngày đăng tải tháng 1 2, 2023, 03:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 2, 2023, 04:07 (UTC)