Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree no. 128 on the land cutting of 5 hectares 25 Ares 77 Centi-Ares in Stueng Hav district, Preah Sihanouk province for giving ownership to citizen

Sub-decree no. 128 on the land cutting of 5 hectares 25 Ares 77 Centi-Ares in Stueng Hav district, Preah Sihanouk province by the coordinate system Project UTM Zone 48N Datum WGS 1984 to Cham Praseth and Tep Bopha Praseth.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree no. 128 on the land cutting of 5 hectares 25 Ares 77 Centi-Ares in Stueng Hav district, Preah Sihanouk province for giving ownership to citizen

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Preah Sihanouk
Tham chiếu tài liệu # 128
Cơ quan ban hành
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Interior
  • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-decree No. 128
Chủ đề
  • Land classifications
  • State private land
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 29 tháng 6, 2022
Ngày có hiệu lực 29 tháng 6, 2022
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_128__29.06.2022.pdf
Các từ khóa Sub-Decree No. 128,Cham Praseth,Tep Bopha Praseth,Land cutting
Ngày đăng tải tháng 1 2, 2023, 08:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 11, 2023, 08:45 (UTC)