Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree No. 141 on the abrogation of Sub-decree No. 05, issued on 18 January 2018, on the modification of area of Choeung Ek lake, located in Khan Meanchey and Khan Dangkao, Phnom Penh, and Ta Khmau, Kandal province

Royal government of Cambodia issued Sub-decree No. 141 on the abrogation of Sub-decree No. 05, issued on 18 January 2018, on the modification of area of Choeung Ek lake which located in Khan Meanchey and Khan Dangkao, Phnom Penh and Ta Khmau city, Kandal province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree No. 141 on the abrogation of Sub-decree No. 05, issued on 18 January 2018, on the modification of area of Choeung Ek lake, located in Khan Meanchey and Khan Dangkao, Phnom Penh, and Ta Khmau, Kandal province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Các (Tỉnh)
 • Kandal
 • Phnom Penh
Tham chiếu tài liệu # 141
Cơ quan ban hành
 • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
 • Minister of Interior
 • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
 • Minister of Economy and Finance
 • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
 • Minister of Water Resources and Meteorology
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
 • Land classifications
 • Rivers and lakes
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 9, 2019
Ngày có hiệu lực 20 tháng 9, 2019
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_141__20.09.2019.pdf
Các từ khóa Abrogation,Choeung Ek lake
Ngày đăng tải tháng 1 20, 2020, 02:58 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 29, 2020, 10:51 (UTC)