Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree No. 210 on the reclassification of state private land on Koh Meas area 340 hectares 61acres in Khan Chbar Ampov, Phnom Penh and Lvea Em and Kien Svay districts, Kandal province

This sub-decree shows the reclassification of the public land area of ​​Koh Meas state land of 340 hectares 61 acres (three hundred and forty hectares and sixty one acres) located in Khan Chbar Ampov, Phnom Penh and Lvea Em district and Kien Svay district, Kandal province. The State provides the Phnom Penh Capital Administration with an area of ​​181 hectares, 50 acres (one hundred and eighty-one hectares and fifty acres) in Sangkat Kbal Koh, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, and registers with the Kandal Provincial Administration an area of ​​159 hectares and 11 acres (one hundred and fifty nine hectares and eleven acres) located in Peam Oknha Ok commune, Lvea Em district and Phum Thom commune, Kien Svay district, Kandal province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree No. 210 on the reclassification of state private land on Koh Meas area 340 hectares 61acres in Khan Chbar Ampov, Phnom Penh and Lvea Em and Kien Svay districts, Kandal province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Các (Tỉnh)
 • Kandal
Tham chiếu tài liệu # 210
Cơ quan ban hành
 • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
 • Minister of Interior
 • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
 • Minister of Economy and Finance
 • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
 • Government
 • Social development
 • State private land
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 17 tháng 12, 2020
Ngày có hiệu lực 17 tháng 12, 2020
Tài liệu tham khảo Royal Gazette Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_210__17.12.2020.pdf
Ngày đăng tải tháng 4 9, 2021, 07:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 7, 2021, 06:50 (UTC)